Forbidden SIREN

Тексты и переводы песен из Forbidden SIREN
Hoshingoeika

Watashi no Kare no Hidari Te ni Nikukyuu

Kounagihishouka

Azteca Queen

I am Galactic Governor Metango

Koi no Sankaku Kaiiki SOS (Bermuda Love Triangle)